Φυλές σκύλων

Υπάρχουνε πολλές φυλές σκύλων που δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν διάφορους σκοπούς. Ανάλογα με την εργασία την οποία προορίζονταν να κάνουνε, υπάρχουνε φυλές σκύλων που προορίζονταν για σκοπούς  φύλαξης και προστασίας, άλλες για κυνήγι και άλλες για το μάζεμα κοπαδιών. Πολλές φυλές σκύλων είναι ακόμη και σήμερα άγνωστες για την χώρα μας.

Το ποια φυλή επιλέγει ο καθένας που έχει αποφασίσει να πάρει έναν σκύλο, είναι μια απόφαση που πρέπει να παρθεί, με βάση διάφορες παραμέτρους.

dog breeds

1 Οι ανάγκες εκτόνωσης και άσκησης της κάθε φυλής

2 Το μέγεθος

3 Τις κλιματικές συνθήκες στον τόπο τον οποίο διαμένει.

4 Η εμπειρία του ως χειριστής

5 Η ιδιοσυγκρασία και ο χαρακτήρας κάθε υποψήφιου ιδιοκτήτη.

Καλές εκπαιδεύσεις.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ