Πρέπει να δίνουμε εντολές στην αρχή της εκπαίδευσης?

Οι περισσότεροι άνθρωποι, ξεκινώντας την εκπαίδευση, αρχίζουν να χρησιμοποιούν κατευθείαν τις λεκτικές εντολές, που θέλουν να μάθουν στο σκυλί τους.

Χρησιμοποιούν λέξεις όπως κάθισε, μείνε, έλα κλπ.

Στο ξεκίνημα της εκπαίδευσης, είναι πολύ λογικό, ο σκύλος να μην καταλαβαίνει την σημασία των λέξεων αυτών, ο χειριστής να χρειάζεται να τις επαναλάβει αρκετές φορές και ο σκύλος να μπερδεύεται.

Το αποτέλεσμα είναι, ο σκύλος να μαθαίνει πρώτων, ότι η εκτέλεση της οποιασδήποτε συμπεριφοράς είναι καθαρά προαιρετική και δεύτερον ότι μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή, την δεύτερη, την τρίτη η και την πέμπτη φορά που την ακούει.

Το φαινόμενο αυτό, ονομάζεται επιλεκτική υπακοή και για να αποφευχθεί, θα πρέπει πριν ξεκινήσουμε να δίνουμε οποιαδήποτε εντολή στον σκύλο, να έχουμε βεβαιωθεί ότι γνωρίζει 100% τι του ζητάμε να κάνει.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ