Τι κερδίζουμε επαναλαμβάνοντας συνεχώς μια εντολή?

stays

Στην προσπάθεια μας να επικοινωνήσουμε με τα σκυλιά, τους μαθαίνουμε διάφορες συμπεριφορές (εντολές) , στις οποίες δίνουμε διάφορα ονόματα όπως έλα, κάτσε, ξάπλα, μαζί, κλπ.

Μέσω των λέξεων αυτών, ζητάμε από τον σκύλο να κάνει κάτι. Με άλλα λόγια στις λέξεις αυτές δίνουμε κάποιο περιεχόμενο. Είναι γνωστό, ότι ο σκύλος ακούει πολλές φορές καλύτερα από εμάς, και για τον λόγο αυτόν, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τις εντολές.

Τι μαθαίνουμε στον σκύλο ζητώντας του να κάνει κάτι πάνω από μια φορές? Του μαθαίνουμε ότι η εκτέλεση των διαφόρων συμπεριφορών είναι προαιρετική  και επίσης ότι μπορεί να μας αγνοεί, ή να επιλέγει εκείνος αν θα εκτελέσει με την πρώτη, την δεύτερη ή και την δέκατη φορά που του ζητάμε να κάνει κάτι, ανάλογα με το κατά πόσο είμαστε σε θέση την στιγμή εκείνη να τραβήξουμε την προσοχή του και φυσικά ανάλογα με τις εξωτερικές ενοχλήσεις.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι επαναλαμβάνοντας συνεχώς τις διάφορες εντολές δίνουν έμφαση, ή ότι ο σκύλος θα καταλάβει καλύτερα αυτό που προσπαθούν να του πουν. Φυσικά τίποτα από αυτά δεν ισχύει.

Στο πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης δεν χρησιμοποιούμε εντολές. Με άλλα λόγια δεν απαιτούμε από τον σκύλο να εκτελέσει μια εντολή, γιατί απλά δεν την ξέρει. Αντίθετα, πριν ξεκινήσουμε να δίνουμε εντολές, φροντίζουμε να συνδέσουμε την λέξη που θέλουμε με την πράξη που ο σκύλος θέλουμε να εκτελεί.

Έτσι, προλαμβάνουμε την επιλεκτική υπακοή και δεν μπερδεύουμε τον σκύλο ζητώντας του να εκτελέσει συμπεριφορές που δεν γνωρίζει.

Καλές εκπαιδεύσεις…

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ