ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιά είναι η διάρκεια των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών?

Η διάρκεια ποικίλει ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγει κάθε ενδιαφερόμενος και την συχνότητα παρακολούθησης.

Κάθε πότε ξεκινάνε τα μαθήματα ?

Τα μαθήματα γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Υπάρχουν τάξεις και εγγραφές ?

Όχι. Τα μαθήματα είναι ατομικά προκειμένου να διασφαλίζεται ο ατομικός χρόνος και η προσοχή που χρειάζεται κάθε μαθητής και ξεκινάνε κατόπιν συνεννόησης.

Σε ποιούς απευθύνονται τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών?

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανθρώπους διαφόρων ηλικιών που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με την εκπαίδευση σκύλων.

Τι μέθοδοι εκπαίδευσης διδάσκονται?

Διδάσκονται διαφορετικές μέθοδοι και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Κανένας σκύλος δεν είναι ίδιος με κανέναν άλλον. Όσες περισσότερες μεθόδους και προσεγγίζεις γνωρίζει κάποιος εκπαιδευτής, τόσο καλύτερα καταρτισμένος είναι προκειμένου να μπορεί να δουλεύει με σκυλιά διαφόρων προσωπικοτήτων.

Μετά το τέλος των μαθημάτων υπάρχει περαιτέρω βοήθεια και δυνατότητα συνεργασίας με την σχολή.

Ναι. Κάθε απόφοιτος της σχολής λαμβάνει και μετά το τέλος των μαθημάτων όση βοήθεια χρειάζεται. Επίσης υπάρχει και δυνατότητα συνεργασίας με την σχολή.

Πως θα δημιουργήσω την δική μου επιχείρηση?

Κάθε πρόγραμμα καλύπτει κομμάτια που αφορούν το marketing όπως επίσης και συμβουλές στο ποιες κινήσεις και στρατηγικές πρέπει να ακολουθήσει κάποιος νέος εκπαιδευτής προκειμένου να σταθεί με κάποιες αξιώσεις στον χώρο.