Διαλέγοντας φυλή!
Ιούνιος 2009

Κάθε φυλή της οικογένειας των σκύλων, διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μεγέθη, ανάγκη για καθημερινή άσκηση, όπως επίσης έχει δημιουργηθεί για συγκεκριμένους […]